Introduktion och övergång på förskolan Läckeby

Introduktionstiden är den period då barnet lär känna förskolan.