Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Läckeby

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i förskolan ska ha samma rättigheter.