Läsårstider förskolan Djurängen

På förskolan Djurängen har vi läsårstider som är kommungemensamma, men vi har också studiedagar som är gemensamma med Funkaboskolan och tillhörande nätverk.

Förskolan håller öppet utifrån barnens scheman, tidigast 06.00 till senast 19.00.

En gång per termin har vi en så kallad ”utbildningsdag”. Det innebär att all personal har kompetensutveckling. Vi ber alla vårdnadshavare att försöka ordna barnomsorg i egen regi dessa dagar. Vid behov kommer barnsomsorg att samordnas.

Under sommaren, vid jul, klämdagar och stängningsdagar sker sammanslagning mellan alla avdelningar.

Läsårstider för allmän förskola

Från och med hösten 2010 infördes allmän förskola för barn mellan 3-5 år. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och gäller 15 timmar per vecka under skolans terminstid. Barnet har rätt till allmän förskola från och med starten av höstterminen det år barnet fyller tre år. Det är allmän förskola under de läsårstider som gäller för skolan. Det betyder att du inte har rätt att lämna ditt barn under studiedagar och lovdagar. Det innebär också att det inte finns allmän förskola under höstlov, jullov, sportlov, påsklov och sommarlov.

Vilken tid verksamheten har allmän förskola bestäms av rektor på förskolan. De kan alltså skilja sig åt mellan olika förskolor.

Tider för allmän förskola på Djurängens förskola är: tisdag- torsdag kl. 8.30-13.30. Allmän förskola följer de kommungemensamma läsårstiderna samt de studiedagar som är gemensamma för Funkabonätet.

Läsårstider för vår- och höstterminen 2024

 

Vårterminen 2024

 • 8 januari - 14 juni

Lovdagar/studiedagar

 • 8 januari studiedag
 • 6 februari studiedag
 • 19-23 februari Sportlov
 • 15 mars utbildningsdag (Förskolan är stängd denna dag)
 • 2-5 april Påsklov
 • 10 maj lovdag
 • 7 juni lovdag

 

Höstterminen 2024

 • 19 augusti – 20 december

Lovdagar/studiedagar

 • 16 september studiedag
 • 28 oktober samtidig studie- och stängningsdag (Förskolan är stängd denna dag)
 • 28 oktober - 1 november höstlov

Fler sidor inom barn och vårdnadshavare

Anmäla och säga upp plats

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Djurängen

Förskolan Djurängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Introduktion och övergång på förskolan Djurängen

Information om introduktion, övergång inom förskolan samt till förskoleklass

Olycksfallsförsäkring

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess på förskolan

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Sjukanmälan och ledighet

Information och länkar för sjukanmälan och ledighet

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 29 april 2024
Publicerad: 6 november 2020