Barn och Vårdnadshavare - förskolan Djurängen

Vi erbjuder en mångsidig verksamhet så att barnen får möjlighet att använda olika uttrycksformer genom musik, drama, rörelse, berättande, bild och form.

  • Barnen ska känna trygghet i kontakten med vuxna och andra barn. Vi på förskolan strävar efter att stärka barnens självkänsla för att barnen ska utvecklas till självständiga och trygga individer som samtidigt känner gemenskap och grupptillhörighet.
  • Utevistelsen är viktig för oss. Vi har en stor gård med olika spännande lekmiljöer. Vi har dessutom skogen endast ett stenkast bort.

Anmäla och säga upp plats

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Djurängen

Förskolan Djurängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Introduktion och övergång på förskolan Djurängen

Information om introduktion, övergång inom förskolan samt till förskoleklass

Läsårstider förskolan Djurängen

Här hittar du läsårstiderna för förskolan Djurängen

Olycksfallsförsäkring

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess på förskolan

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Sjukanmälan och ledighet

Information och länkar för sjukanmälan och ledighet

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Övriga länkar