Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Djurängen

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i förskolan ska ha samma rättigheter.