Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Lindö

Genom glädje, nyfikenhet och vänskap vill vi tillsammans utforska världen.

Fler sidor inom välkommen till förskolan lindö

Om förskolan

Här kan du läsa mer om förskolan

Planer och styrande dokument på förskolan Lindö

Här finns länkar till förskolan Lindös styrdokument

Matsedel och kostpolicy på förskolan förskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Miljö på förskolan Lindö

Här kan du läsa om förskolans miljöarbete

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns enheter

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Senast uppdaterad: 28 september 2023
Publicerad: 6 november 2020