Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Om förskolan Lindö

”Genom glädje nyfikenhet och vänskap vill vi tillsammans utforska världen”

Du som vårdnadshavare är viktig för oss, det är även hela familjen! Vårt samarbete med familjerna börjar redan då vi erbjuder föräldravisningar där vi tar emot familjer som är intresserade av vår förskola. Under inskolningen lägger vi stor vikt vid mötet mellan familjerna och förskolan för att tidigt skapa relationer och tillit för fortsatt förtroendefullt samarbete. Enheten har en tydlig framarbetad process för hur inskolning sker.Uppföljningssamtal, olika former av utvecklingssamtal, avslutningssamtal sker enligt pedagogiska året.

Genom månadsbrev och dagbok kan föräldrarna ta del av det som pågår i vår verksamhet. På förskolans dag bjuds alla familjer in till sommarfest med vernissage utifrån våra projekt. Föräldramöte är ett annat forum för föräldrar/vårdnadshavare och pedagoger att mötas. Här förmedlas och diskuteras den pedagogiska verksamheten med fokus på projekten och barngruppen.

Föräldraråd sker en gång per termin dit alla intresserade vårdnadshavare är välkomna. Detta är ett forum för föräldrar att bland annat påverka och få en inblick i barnens vardag på hela förskolan Lindö. Vi ser familjerna som en viktig del i förskolans verksamhet och vill i enlighet med våra styrdokument ge er möjlighet till delaktighet och inflytande. Främst ser vi den dagliga kontakten med er som en möjlighet att skapa ett förtroendefullt samarbete.

Förskolan Lindö ingår i Funkabonätet som arbetar i ett 1-16 års perspektiv. Nätet består av förskolorna Djurängen, Trollet , Vimpeltorpet och Lindö samt skolorna Djurängsskolan, Funkaboskolan och Lindöskolan.

Fler sidor inom välkommen till förskolan lindö

Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Lindö

Här kan du läsa om förskolan Lindös verksamhetsidé, pedagogik och vision med mera

Planer och styrande dokument på förskolan Lindö

Här finns länkar till förskolan Lindös styrdokument

Matsedel och kostpolicy på förskolan förskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Miljö på förskolan Lindö

Här kan du läsa om förskolans miljöarbete

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns enheter

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Senast uppdaterad: 10 maj 2021
Publicerad: 6 november 2020