Miljö på förskolan Lindö

Ett insektshotellstående på marken

Barn tillbringar en stor del av sin tid på förskolan. Därför är det viktigt att vi arbetar med miljöfrågor i vår verksamhet.

Det är viktigt att vi på förskolan arbetar med miljöfrågor, både för att barnen ska få en så bra miljö som möjligt att vistas i och för att vi ska minska den påverkan verksamheten har på vår gemensamma miljö.

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen (Lpfö18). Vi arbetar med hållbar framtid där vi tar vara på barnens nyfikenhet och utmanar och stimulerar intresse för kunskaper om natur, samhälle och teknik. Vi använder oss av vår närmiljö då vi har både hav och skog i närheten möjliggör detta till promenader, lek och utforskande i olika miljöer.

Fler sidor inom välkommen till förskolan lindö

Om förskolan

Här kan du läsa mer om förskolan

Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Lindö

Här kan du läsa om förskolan Lindös verksamhetsidé, pedagogik och vision med mera

Planer och styrande dokument på förskolan Lindö

Här finns länkar till förskolan Lindös styrdokument

Matsedel och kostpolicy på förskolan förskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns enheter

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Senast uppdaterad: 25 september 2023
Publicerad: 6 november 2020