Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Välkommen till förskolan Lindö

Förskolan Lindö är en enhet i centrala Kalmar tillhörande Funkabonätet. Den består av förskolorna Lindö, Barnens Gård och Tallen. Vi erbjuder också barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

Om förskolan

Här kan du läsa mer om förskolan

Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Lindö

Här kan du läsa om förskolan Lindös verksamhetsidé, pedagogik och vision med mera

Planer och styrande dokument på förskolan Lindö

Här finns länkar till förskolan Lindös styrdokument

Matsedel och kostpolicy på förskolan förskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Miljö på förskolan Lindö

Här kan du läsa om förskolans miljöarbete

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns enheter

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor