Ordlista

Auktion: Om du själv är närvarande vid auktionen gäller konsumentlagarna. Vid nätauktion ska lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gälla, därmed även 14 dagars ångerrätt.

Avbeställning: Om du vill avbeställa en vara eller tjänst har säljaren rätt till viss ersättning. Säljaren ska kunna redovisa vilka förluster man begär ersättning för.

Avtal: De parter som har tecknat ett avtal är bundna av det.
Grundregeln är: anbud + accept = avtal.

Basbeloppet - 2022 är 48 300 kr.

"Befintligt skick": Konsumentköplagen omfattar även varor som är sålda i "befintligt skick".

Garanti: Vid köp av varor är en garanti "alltid ett frivilligt åtagande från säljarens sida". Finns det garanti, så ska säljaren normalt se till att varan fungerar under hela garantitiden. Självrisker får inte förekomma i garantier. Under garantitiden slipper konsumenten bevisa att fel på varan fanns redan på leveransdagen. Efter garantitiden bör konsumenten bevisa eller göra klart att felet fanns redan från början.

Handpenning: Ibland förekommer det krav på handpenning i samband med köp av varor eller tjänster. Om konsumenten vill ha en vara undanställd eller reserverad före köpet, så kan man betala handpenning för att vara säker på att få varan. Att handpenning är betald behöver dock inte innebära att konsumenten är tvingad att fullfölja köpet.

Jämförpris: Reglerna för jämförprismärkning finns i Prisinformationslagen. Jämförpris ska anges för livsmedel (kronor per kilo eller kronor per liter) och husdjursfoder. Vissa livsmedel är undantagna från denna regel; det gäller till exempel kompletta måltider, kryddor, jäst och snabbkaffe.

Konkurs: Vad bör en konsument tänka på om en affär går i konkurs? När en konkurs är avslutad har konsumenten ingen möjlighet till ersättning.

Konsument: När du som privatperson köper en vara/tjänst som ska användas för privat bruk och säljaren är ett företag.

Kostnadsförslag: Förberedande undersökning och offert.

Minderårig: Har man fyllt 16 år får man själv bestämma över de pengar man tjänat ihop, men får inte skaffa sig någon vara genom kreditköp utan vårdnadshavarnas godkännande.

Nyttoavdrag: Det avdrag som en handlare har rätt att dra av vid hävning av ett köp. Exempel: basplagg kan påstås hålla fem år och avskrivs då med 20 procent per år, medan modeplagg kan påstås hålla tre år och avskrivs då med cirka 33 procent per år. Nyttoavdrag vid hävning av nybilsköp är cirka 15 procent av bilens pris under första året vid normal körsträcka (1 000-2 000 mil).

Rea: Uttrycket "rea" eller "realisation" får endast användas om: Produkter som ingår i det ordinarie sortimentet, försäljningen sker under en begränsad tid, priserna är väsentligt lägre än de normala priserna för motsvarande produkter.

Reklamation: vid reklamation, vänd dig alltid först, helst skriftligt, till den du köpte varan eller tjänsten av. Generellt sett ska klagomål framföras, "inom skälig tid" efter det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Men om man reklamerat inom två månader från det att man märkte felet, så har man reklamerat i rätt tid.

Reparationer: Du ska inte behöva finna dig i hur många reparationer som helst. Om ett och samma fel återkommer efter två reparationsförsök bör köparen kunna vägra acceptera flera försök att laga varan (inom tre år efter köpet). Om det hela tiden dyker upp nya fel, så finns även då en smärtgräns. Då är det rimligt att köparen får stå ut med ytterligare ett par eller några reparationer (inom tre år efter köpet).

Reparationskostnad: En reparation får inte kosta hur mycket som helst. Här gäller regeln om avrådan, en näringsidkare bör avråda kunden om kostnaden för reparationen överstiger hälften av föremålets marknadsvärde.

Reparationstid: Om avhjälpande inte görs "inom skälig tid" har köparen rätt till prisavdrag eller hävning. Om reparationen tar lång tid är det ibland rimligt att säljaren erbjuder en likvärdig ersättningsvara som köparen kan använda under reparationstiden.

Reservdelar: Det finns inga gällande överenskommelser om att reservdelar ska finnas tillgängliga en viss tid. Däremot är det praxis till exempel inom bilbranschen att tillhandahålla bilreservdelar i minst tio år.

Returrätt tillämpas ofta vid postorder och normalt sett skall du då skicka tillbaka varan inom tio dagar. Vanligen får man själv betala returfrakten.

Rättshjälp/rättsskydd: Den rättshjälpslag som gäller innebär bland annat att du i första hand ska utnyttja rättsskyddet i dina försäkringar, till exempel i din hemförsäkring. Uppgifter om rättsskydd ska finnas i dina försäkringsbrev eller försäkringsvillkor.

"Second hand": I princip har du samma rättigheter vid köp i en "second hand"-butik som vid köp i andra butiker. Även begagnade varor måste
uppfylla vissa krav.

Skadestånd: Konsument har rätt till skadestånd bland annat i samband med fel på vara eller tjänst.

Specificerad räkning: Du har enligt Konsumenttjänstlagens rätt att kräva en specificerad räkning för en tjänst. Räkningen skall göra det möjligt för konsumenten att bedöma det utförda arbetets art och omfattning.

Svarta listan är en lista över de företag som vägrat följa de rekommendationer som lämnats av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Svarta listan publiceras bland annat i Råd och rön.

Tillfällig handel: Reglerna i Konsumentköplagen gäller även gatu- och torghandel och annan tillfällig handel.

Tillgodokvitto kan du bli erbjuden om den vara som du vill byta till för närvarande inte finns i lager. Vid bytesrätt är detta inte mycket att dividera om. Tillgodokvitton kan gälla i tio år - men det förekommer att de gäller avsevärt kortare tid.

Tilläggsarbete kan ibland bli nödvändigt, trots att det inte är avtalat från början. Då måste firman kontakta dig. Om firman inte får kontakt med dig, så får tilläggsarbetet ändå utföras - om merpriset är obetydligt

Tvingande regler: Till skillnad från en dispositiv regel kan en tvingande regel icke avtalas bort. Exempel på tvingande lagar är konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen

Varningssignaler när det gäller företag - ett urval:

  1. Endast boxadress anges - besöksadress och telefonnummer saknas
  2. Ingen bolagsbeteckning (AB, HB och så vidare)
  3. Begäran om kontokortsnummer
  4. Ingen beskrivning av varan.

Värdeminskning: Det finns tyvärr ingen enkel formel för hur mycket en vara minskar i värde genom tiden. Värdeminskning får bedömas från fall till fall.

Ångerrätt: Du har 14 dagars ångerrätt vid köp på distans, det vill säga köpet ägde inte rum i butik eller i direkt anslutning till denna. Se länk till höger

Öppet köp och bytesrätt kan du som konsument inte ta för givet. Du bör fråga redan innan köpet om öppet köp eller bytesrätt gäller. Det bör då noteras till exempel på kvittot. En butik som normalt sett tillämpar öppet köp ska tydligt informera om detta på väl synlig plats vid kassan.

Fler sidor inom konsumentvägledning

Kontaktuppgifter och öppettider

Kontaktuppgifter och öppettider till konsumentvägledningen

Bra länkar

Här har vi samlat några bra länkar till dig som konsument.

Senast uppdaterad: 14 oktober 2022
Publicerad: 3 september 2018