Stort behov av familjehem i Kalmar

Bild

Julen är magisk och framför allt är det barnens högtid, men alla barn känner inte magin eller den trygghet som julen symboliserar. Det finns barn i Kalmar som av olika anledningar inte kan bo tillsammans med sina föräldrar, samtidigt är det stor brist på familjehem i kommunen.

Ibland ställs barn och unga inför utmaningar i sina familjer som kräver att de får en annan trygg plats att bo på I Kalmar kommun finns familjer som öppnar sina hem och hjärtan för att ge dessa barn en kärleksfull och stabil omvårdnad i sina roller som familjehem, jourhem och kontaktfamiljer.

– Familjehemmen är otroligt viktiga för oss, men framför allt viktiga för barnen som behöver dem. Men vi har stor brist på familjehem i vårt närområde. Det kan tyvärr innebära att vi måste placera barnet långt bort, säger Ann-Charlotte Hedström, verksamhetschef på Socialförvaltningen.

Att vara familjehem innebär att man välkomnar ett barn eller ungdom i sitt hem och ger dem en naturlig familjemiljö, daglig omsorg och en plats där de kan känna sig trygga. Familjerna måste vara beredda på att anpassa sig efter barnens behov, vilket gör att man som familj behöver ha en öppenhet, flexibilitet och ett extra känslomässigt utrymme.

– Familjen som ett barn placeras hos väljs ut särskilt för att möta de specifika behov barnet har. Många gånger utvecklas starka band och livslånga relationer mellan familjehemsföräldrarna och de placerade barnen, säger Ann-Charlotte Hedström, verksamhetschef på Socialförvaltningen.

Redo vid den akuta hjälpen

Jourhemmen är den snabba hjälpen vid akuta behov och med kort varsel står de redo att ta emot barn i omedelbart behov av en trygg och säker plats.

– De är en viktig bro till en ny tillvaro för barnen, vare sig det är en bro tillbaka till hemmet eller till ett familjehem eller till någon annan form av boende, säger Ann-Charlotte Hedström, verksamhetschef på Socialförvaltningen.

Kontaktfamiljer tar emot ett barn eller syskon i sitt hem en eller ett par helger i månaden. Barnen får ta del av familjegemenskapen och dess aktiviteter under lugna och trygga former.

Varje år firas Familjehemmens dag

Kalmar kommun anordnar varje år "Familjehemmens Dag" för att ge både barnen och familjehemmen något roligt att göra tillsammans. Här får de placerade barnen möjlighet att under avslappnade och roliga former träffa andra placerade barn. Samtidigt som familjehemmen får chansen att träffa andra familjer och handläggare från familjehemsenheten.

– Dagen är en påminnelse om den ovärderliga roll de här familjerna spelar för att ge barn och ungdomar en trygg och stabil tillvaro. "Familjehemmets Dag" är samhällets sätt att säga tack till dem som gör en så viktig insats, säger Ann-Charlotte Hedström, verksamhetschef på Socialförvaltningen.

Men behovet av fler familjehem är stort och det finns utmaningar att hitta platser till de barn som av olika anledningar inte kan bo hos sina föräldrar.

– Behoven är stora och vi vill att alla barn ska känna sig trygga och ha en stabil familj runt sig som både har tid och engagemang. Julen är barnen högtid, men tyvärr är alla barn inte trygga under julen. Så vi behöver fler familjehem, Ann-Charlotte Hedström, verksamhetschef på Socialförvaltningen.

Vill du läsa mer om familjehem? Eller kanske vill du bli familjehem?

Läs mer på kalmar.se/familjehem, där hittar du också kontaktuppgifter.

Ser du ett barn som far illa?

Tveka inte att hör av dig till socialtjänsten Länk till annan webbplats..

Publicerad: 19 december 2023