Kommunfullmäktige 29 januari 2024

Beslut i kortet är sammanfattningar av aktuella och utvalda politiska beslut som tagits i kommunfullmäktige i Kalmar kommun. Vill du läsa alla beslut som togs under senaste kommunfullmäktigemöte så hittar du dem i föredragningslistan, som är mötets dagordning.

Publicerad: 30 januari 2024