Miljöbokslut visar på strategiskt viktiga framsteg - och jubilerar

Illustration till vårt Miljöbokslut 2023

En mobilitetsstrategi för att minska koldioxidutsläppen, 3-30-300 och ett fortsatt arbete för ett cirkulärt samhälle. Det är några exempel vad som genomfördes 2023 och som lyfts i miljöbokslutet.

Senast uppdaterad: 5 juni 2024
Publicerad: 4 juni 2024