Juridik och Rättsvetenskap

Kalmar kommun och Linnéuniversitetet satsar på juridik som ett starkt utbildnings- och forskningsfält vid universitetet i Kalmar. En unik och omfattande insats, med sikte på Sveriges modernaste rättsvetenskapliga miljö.

Kalmar - en attraktiv rättsvetenskaplig miljö

Näringsliv, välfärdssektorn och civilsamhället har allt större behov av rättsvetenskapligt och juridiskt kunnande för att kunna utvecklas starkt och säkert. Vi tar sikte på Sveriges modernaste rättsvetenskapliga miljö. Visionen är att Linnéuniversitetet i Kalmar ska erbjuda norra Europas mest attraktiva rättsvetenskapliga miljö. Med denna satsning stärker vi tillgången till attraktiva utbildningar, attraherar fler medarbetare och studenter, samtidigt som vi tar ytterligare ett steg mot att stärka hela regionen.

Kalmar kommun och Linnéuniversitetet är överens om att juridik ska bli ett starkt utbildnings- och forskningsfält vid universitetet i Kalmar och stödja regionen tillväxtpotential. Detta sker genom att Linnéuniversitetet och Kalmar kommun utökar sitt långsiktiga samarbete med en unik och omfattande insats på 300 miljoner kronor under en tioårsperiod. 200 miljoner från universitetet och 100 miljoner från kommunen.

Med offensiv rekryteringsstrategi och utveckling av forskningsmiljön arbetar vi för att utveckla en för Sverige unik, yrkesorienterad juridisk miljö. Hösten 2024 startar Rättsvetarprogrammet och senast 2027 ska det vara möjligt att söka in på juristlinjen vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Forskning, utbildning och samarbete: Tvärrättsligt, tvärvetenskapligt och i samklang med regionen

Linnéuniversitetet kommer att bygga upp en tvärrättslig forsknings- och undervisningsmiljö, med flera inriktningar av juridiken, även om fokus ligger inom exempelvis förvaltningsrätt, civilrätt, straffrätt eller annat rättsområde. Med studentcentrerad och problembaserad pedagogik i tät samverkan med företag och rättsvårdande myndigheter kommer Linnéuniversitetet att erbjuda juridiska utvecklingsorienterade utbildningar med inriktning mot utveckling och mot framtiden.

Digitalisering av såväl juridikens arbetssätt som brottslighet och den politiska regionaliseringen av Europa, tillsammans med bland annat migration, har skapat nya utmaningar för såväl företag som myndigheter. Företagens aktiviteter på nya marknader och alltmer kunskapsintensiva verksamheter ställer nya krav på juridisk kompetens inom både miljörätt och immaterialrätt.

Miljön som helhet kommer att bygga upp långsiktiga relationer med näringsliv och offentlig sektor i Kalmar och i sydöstra Sverige. Den rättsvetenskapliga miljön ska vara aktiv i tvärvetenskapliga samarbeten inom Linnéuniversitetet och profileringsarbetet ska ske i samklang med regionens utveckling. Regionen ser till exempel fram emot ett antal nya myndighets-etableringar. Viktiga inslag i både geografin och näringslivet är skog, land, sjö och hav.

Fler sidor inom forskning och innovation

IT/Tech

Linnéuniversitetet och Kalmar kommun främjar en forskningsmiljö med fokus på Internet of Things.

Grön och blå tillväxt

I Kalmar satsar vi på två spår när det gäller forskning och innovation inom grön och blå tillväxt.

eHälsa

Region Kalmar län och Linnéuniversitet samverkar för att stärka regionen som centrum för utveckling av e-hälsa.

Senast uppdaterad: 30 april 2024
Publicerad: 17 april 2024