IT/Tech

Linnéuniversitetet och Kalmar kommun arbetar med att bygga upp en stark utbildnings- och forskningsmiljö med fokus på tillämpad Internet of Things (IoT) i Kalmar, som präglas av ett innovativt och öppet arbete där akademi, näringsliv och offentlig sektor arbetar nära tillsammans.

En stark tillväxtfaktor för regionen är IT-utbildningarna på Linnéuniversitetet i Kalmar och den forskning som kan kopplas till dessa. IT-utbildningarna samverkar i stor utsträckning med näringslivet i Kalmar län. Kalmar kommun har därför gjort många satsningar för att stötta utvecklingen av ytterligare IT-utbildning och en stark forskningsmiljö i Kalmar. Några av dessa är:

  • Utvecklingen av en högskoleingenjörsutbildning inom mjukvaruteknik. En strategisk satsning för att möta industrins och IT/Tech branschens nuvarande och kommande kompetensförsörjningsbehov.
  • Finansiering av en professor som kan bygga upp och leda forskningsmiljön i Kalmar. Detta kommer också innebära en stor tillgång för den långsiktiga utvecklingen av nuvarande och framtida utbildningar, och den forskning som kan utmynna i nya företagsetableringar.
  • Samverkat för att skapa ett starkt nätverk av samarbetspartners. Genom en ökad extern samverkan uppnås en stor efterfrågan på de studenter som utbildas. Genom att arbeta tillämpat stärks studenternas nätverk regionalt och en konsekvens kan vara att fler studenter stannar i regionen efter avslutade studier.
  • Samverkansaktiviteter för att profilera forsknings- och utbildningsmiljön. Linnéuniversitetet har anordnat inspirations- och kunskapshöjande aktiviteter för externa parter för att öka kunskapen om Internet of Things (IoT) och intresset av att samverka med studenter och forskare. Nya kurser har utvecklats, både en sommarkurs i Tillämpad IoT med ett högt söktryck och en kurs för yrkesverksamma i Tillämpad IoT.
  • Kalmar kommun har stöttat med att upprätta ett IoT-lab på Linnéuniversitetet i Kalmar där studenter, forskare, företag och organisationer kan experimentera och testa idéer och produkter.
  • Kalmar kommuns digitaliseringsledare är samverkanspartners till Linnéuniversitetet och flera förvaltningar arbetar systematiskt med att samla in utmaningar från verksamheten och samverka med studenter och forskare i att hitta lösningar.

Profilering inom Internet of Things

En av de teknologier som spås få stor samhällseffekt är Internet of Things (IoT) då de flesta enheter på sikt kommer bli uppkopplade mot internet. Genom att koppla upp befintliga tjänster och produkter skapas också nya möjligheter för att möta den globala klimatkrisen. Det vi kan mäta kan vi också agera på.

Linnéuniversitetet och Kalmar kommun har mot bakgrund av detta arbetat mer fokuserat med IoT och att bygga upp en stark utbildnings- och forskningsmiljö med fokus på tillämpad IoT i Kalmar.

Vi är på god väg att tillsammans ha byggt upp en stark profilering på Linnéuniversitetet som kan sätta Kalmar på kartan för ett innovativt och öppet arbete med IoT där akademi, näringsliv och offentlig sektor arbetar nära tillsammans.

Fler sidor inom forskning och innovation

Juridik och Rättsvetenskap

Kalmar kommun och Linnéuniversitetet satsar på juridik som ett starkt utbildningsfält.

Grön och blå tillväxt

I Kalmar satsar vi på två spår när det gäller forskning och innovation inom grön och blå tillväxt.

eHälsa

Region Kalmar län och Linnéuniversitet samverkar för att stärka regionen som centrum för utveckling av e-hälsa.

Senast uppdaterad: 24 maj 2024
Publicerad: 17 april 2024