Vad händer i vattnet?

Illustration av hur muddringsroboten "Mudster" fungerar.

Vår muddringsrobot Mudster består av två delar: en del som är på vattenytan och en del som är under vattenytan.

Muddringsroboten åker sakta över havsbotten och suger försiktigt upp sediment. Detta görs så varsamt som möjligt för att sedimentet inte ska grumlas med vattnet.

En stor del av det som undervattensenheten suger upp består av vatten, endast några procent är sediment. Sediment är ett slags slam och här samlar sig ofta miljöfarliga ämnen.

Muddringen ligger i framkant när det handlar om att minimera miljöpåverkan i fjärden. Forskare på Linnéuniversitetet följer noggrant vilka miljöeffekter muddringsmaskinen har, genom kontinuerliga mätningar av grumligheten i vattnet och uppföljning av effekterna på växt och djurlivet i Malmfjärden.

Mudster är helt självgående vilket innebär att ingen behöver vara på plats när den muddrar.

Fler sidor inom på svenska

Fortsättning

LIFE SUREs Eko-muddring av Malmfjärden kommer fortsätta, medan tekniken kommer vidareutvecklas.

Mål och syfte

Här presenteras delmålen för LIFE SURE-projektet

Projektbeskrivning

LIFE SURE ska visa upp ett kostnadseffektivt och ekologiskt hållbart sätt för att ta upp och återvinna bottenslam.

Vad händer på land?

På land står reningsverket som ska ta hand om det som muddringsroboten hämtat upp från botten.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023
Publicerad: 29 maj 2023