På svenska

Projektet LIFE SURE har tagit fram en helt ny muddringsteknik och skapat samverkan mellan kommun, universitet och företag.

Fortsättning

LIFE SUREs Eko-muddring av Malmfjärden kommer fortsätta, medan tekniken kommer vidareutvecklas.

Mål och syfte

Här presenteras delmålen för LIFE SURE-projektet

Projektbeskrivning

LIFE SURE ska visa upp ett kostnadseffektivt och ekologiskt hållbart sätt för att ta upp och återvinna bottenslam.

Vad händer i vattnet?

Lär dig mer om vår muddringsrobot Mudster.

Vad händer på land?

På land står reningsverket som ska ta hand om det som muddringsroboten hämtat upp från botten.