Projektbeskrivning

LIFE SURE ska visa upp ett kostnadseffektivt och ekologiskt hållbart sätt för att ta upp och återvinna bottenslam.

Blåa flottar och en massa containrar

Många som har gått, cyklat eller åkt förbi Malmfjärden i norra delen av Kalmar centrum har sett blåa flottar mitt i fjärden de senaste åren. Inte minst har flera funderat om det pågår någon verksamhet på det inhägnade området med blåa containrar längs med Ängöleden.

Flottarna och området tillhör LIFE SURE-projektet, ett samarbete mellan Kalmar kommun och Linnéuniversitetet. Flottarna är muddringsrobotar (Mudster) som suger upp sedimentet försiktigt, medan de rör sig långsamt mellan ankarna. På landinstallationen avvattnas sedimentet och det har pågått försöksprojekt för att hitta användningsområden för sedimentet. Hela verksamheten ska ske med minimal påverkan på miljön. Arbetet är tyst och sedimentet tas upp långsamt (lågflödesmuddring), därför kan det upplevas att det inte händer någonting alls.

LIFE SURE projektet pågick mellan 2016 och 2022 och medfinansierades av EU:s klimat- och miljöprogram, LIFE, samt Havs- och vattenmyndigheten. Projektet har slagit sig genom tekniska och organisatoriska motgångar, men har till slut lyckats ta fram en fungerande lösning.

Samverkan är nyckeln

Lyckad samverkan mellan kommun, universitet och näringslivet har varit avgörande för LIFE SUREs framgång. Kalmar kommun höll i trådarna för hela projektet och skötte det dagliga arbetet ute på Malmfjärden. Linnéuniversitetet försäkrade att alla delar av projektet skulle följas upp och utvärderas. Experter från olika företag hjälpte till med design, konstruktion, programmering och rådgivning i de komplexa frågor som kommer upp i ett innovationsprojekt. I projektfilmen beskrivs samverkan och resultatet. Om du vill läsa mer finns ytterligare sidor om projektet på engelska på denna webbplats.

Fler sidor inom på svenska

Fortsättning

LIFE SUREs Eko-muddring av Malmfjärden kommer fortsätta, medan tekniken kommer vidareutvecklas.

Mål och syfte

Här presenteras delmålen för LIFE SURE-projektet

Vad händer i vattnet?

Lär dig mer om vår muddringsrobot Mudster.

Vad händer på land?

På land står reningsverket som ska ta hand om det som muddringsroboten hämtat upp från botten.

Senast uppdaterad: 29 februari 2024
Publicerad: 29 maj 2023