Valborgsmässoeldar

Arrangören är alltid ansvarig för valborgsmässoelden och att nedanstående regler följs. När eldningsförbud meddelats av länsstyrelsen eller brandkåren, alternativt vid stark vind, får valborgsmässoelden inte tändas eftersom spridningsrisken då är för stor.

 • För valborgsmässoeld krävs dispens av samhällsbyggnadsnämnden.
 • Arrangören ska ansvara för att bevakning sker tills elden är släckt. Elden ska vara släckt senast kl. 24:00.
 • Vattenslang, vattentunna eller dylikt ska hållas tillgängligt för släckning under hela arrangemanget.
 • Eldens storlek ska begränsas till 8 meter i diameter och 3 meter på höjden.
 • Vid placering av valborgsmässoeldar ska påverkan av rök på kringliggande bostäder och vägar minimeras. Ett säkerhetsavstånd till bostäder och vägar på minst 75 meter rekommenderas med tanke på rökspridning.
 • Bålet skall placeras på betryggande avstånd från närliggande bebyggelse, tät vegetation eller liknande för att förhindra brandspridning. Ett säkerhetsavstånd på minst 50 meter rekommenderas till ovanstående med tanke på brandspridning.
 • Eldning ska ej ske vid torka eller hård vind. Vid torka eller hård vind kan räddningschefen upphäva eldningstillståndet genom att införa generellt eldningsförbud.
 • Bålet får endast innehålla rent trä och ris, det vill säga inte målat eller tryckimpregnerat virke eller avfall.
 • Arrangören skall ha tillgång till telefon för larmning av räddningstjänsten vid behov.
 • Tillgängligheten för räddningstjänstens fordon ska på samtliga platser vara säkerställd.
 • Arrangören är ansvarig för att säkerheten är tillfredsställande när det gäller att förebygga och minimera olyckor som kan orsaka räddningstjänst.
 • Försäkra er om att inga djur, exempelvis igelkottar, kaniner, harpaltar, småfåglar och katter, bosatt sig i rishögen. Även om riset till brasan samlats ihop nyligen bör rishögen kontrolleras. Ett bra sätt är att dagen innan, eller helst samma dag: flytta rishögen en bit bort och sök igenom den innan elden tänds på. Är majbrasan stor kan det gå att använda en lång planka och häva upp brasan så att eventuella djur kan flytta sig.

Fler sidor inom elda utomhus

Eldningsförbud och brandrisk

När Brandkåren har utfärdat ett generellt eldningsförbud enligt lagen om skydd mot olyckor gäller

Regler för eldning

Allmänna villkor och ordningsregler för eldning

Senast uppdaterad: 22 april 2024
Publicerad: 13 juni 2017