Eldningsförbud och brandrisk

När Brandkåren har utfärdat ett generellt eldningsförbud enligt lagen om skydd mot olyckor:

Kontakt

Fler sidor inom elda utomhus

Regler för eldning

Allmänna villkor och ordningsregler för eldning

Valborgsmässoeldar

Anordnaren är alltid ansvarig för valborgsmässoelden och att regler följs

Senast uppdaterad: 24 oktober 2022
Publicerad: 13 juni 2017