Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Eldningsförbud och brandrisk

När Brandkåren har utfärdat ett generellt eldningsförbud enligt lagen om skydd mot olyckor:

Kontakt

Fler sidor inom elda utomhus

Elda avfall och ris

Eldning av avfall får egentligen bara ske i en anläggning som har tillstånd

Regler för eldning

Allmänna villkor och ordningsregler för eldning

Valborgsmässoeldar

Anordnaren är alltid ansvarig för valborgsmässoelden och att regler följs

Senast uppdaterad: 30 juli 2018
Publicerad: 13 juni 2017