Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Regler för eldning

Allmänna villkor och ordningsregler för eldning.

 • Eldning sker alltid på egen risk.
 • För att undvika brandspridning och onödiga larm får elden ej lämnas obevakad.
 • Eldning får inte ske vid stark blåst eller efter mörkrets inbrott.
 • Vid torka kan kommunen utfärda eldningsförbud. Vid eldningsförbud får ingen eldning ske. Information om eldningsförbud råder finns på www.kalmar.selänk till annan webbplats.
 • Aktuell brandriskprognos finns på SMHI:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller 0470-463 57.
 • Tänk på att alltid ha något släckningsredskap till hands, och kom ihåg att hålla avstånd till byggnader och brännbart material.
 • Eldning kan vara en sanitär olägenhet, tänk på grannar med flera.
 • Eldning får endast ske av torrt trägårdsavfall som grenar och ris, Inom detaljplanelagt område gäller enligt lokala föreskrifter dessutom förbud för all frilandseldning tiden 15 april till 30 september.
 • Kontakta miljöavdelningen på samhällsbyggnadskontorets miljöenhet för mer
  information.

Kontakt

Fler sidor inom elda utomhus

Elda avfall och ris

Eldning av avfall får egentligen bara ske i en anläggning som har tillstånd

Eldningsförbud och brandrisk

När Brandkåren har utfärdat ett generellt eldningsförbud enligt lagen om skydd mot olyckor gäller

Valborgsmässoeldar

Anordnaren är alltid ansvarig för valborgsmässoelden och att regler följs

Senast uppdaterad: 5 mars 2021
Publicerad: 13 juni 2017