Regler för eldning

Allmänna villkor och ordningsregler för eldning.

  • Eldning sker alltid på egen risk.
  • För att undvika brandspridning och onödiga larm får elden ej lämnas obevakad.
  • Eldning får inte ske vid stark blåst eller efter mörkrets inbrott.
  • Vid torka kan kommunen utfärda eldningsförbud. Vid eldningsförbud får ingen eldning ske. Information om eldningsförbud råder finns på www.kalmar.se Länk till annan webbplats..
  • Aktuell brandriskprognos finns på SMHI:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller 0470-463 57.
  • Tänk på att alltid ha något släckningsredskap till hands, och kom ihåg att hålla avstånd till byggnader och brännbart material.
  • Tänk på att elda på ett sätt som inte stör dina grannar.
  • Eldning får endast ske av torrt trädgårdsavfall som grenar och ris. Inom detaljplanelagt område gäller enligt lokala föreskrifter dessutom förbud för all frilandseldning tiden 15 april till 30 september.

Kontakt

Fler sidor inom elda utomhus

Eldningsförbud och brandrisk

När Brandkåren har utfärdat ett generellt eldningsförbud enligt lagen om skydd mot olyckor gäller

Valborgsmässoeldar

Anordnaren är alltid ansvarig för valborgsmässoelden och att regler följs

Senast uppdaterad: 23 september 2022
Publicerad: 13 juni 2017