Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Regler för eldning

Allmänna villkor och ordningsregler för eldning.

 • Eldning sker alltid på egen risk.
 • För att undvika brandspridning och onödiga larm får elden ej lämnas obevakad.
 • Eldning får inte ske vid stark blåst eller efter mörkrets inbrott.
 • Aktuell brandriskprognos kan inhämtas den dag eldning ska ske på telefon
  0470-463 57. Vid brandriskvärde 5 (mycket stor brandrisk) gäller eldningsförbud
  såvida Brandkåren inte medgivit undantag.
 • Tänk på att alltid ha något släckningsredskap till hands, och kom ihåg att hålla avstånd till hus med mera.
 • Eldning kan vara en sanitär olägenhet, tänk på grannar med flera.
 • Eldning får endast ske av torrt trägårdsavfall som grenar och ris, Inom detaljplanelagt område gäller enligt lokala föreskrifter dessutom förbud för all frilandseldning tiden 15 april till 30 september.
 • Kontakta miljöavdelningen på samhällsbyggnadskontorets miljöenhet för mer
  information.

Kontakt

Fler sidor inom elda utomhus

Elda avfall och ris

Eldning av avfall får egentligen bara ske i en anläggning som har tillstånd

Eldningsförbud och brandrisk

När Brandkåren har utfärdat ett generellt eldningsförbud enligt lagen om skydd mot olyckor gäller

Valborgsmässoeldar

Anordnaren är alltid ansvarig för valborgsmässoelden och att regler följs

Senast uppdaterad: 7 juli 2020
Publicerad: 13 juni 2017