Sotning

Sotningsverksamheten regleras i lagen (2003:778 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) och förordningen (2003:789 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
om skydd mot olyckor. Lagar och regler som rör sotning och brandskyddskontroll
hittar du på MSBs webbplats och hos Sveriges Skorstensfejarmästares
Riksförbund.

 • Kommunen ansvarar för sotningsverksamheten. Det ska finnas ett kommunalt
  handlingsprogram med kommunens riskbild och målen för den förebyggande
  verksamheten, bland annat sotningsverksamheten.
 • Kommunen ska meddela föreskrifter om frister för sotningen, medan MSB
  föreskriver om brandskyddskontrollens frister, omfattning och behörighetskrav
  för den som ska utföra kontrollen.
 • Imkanaler från bostadskök omfattas inte längre av kraven på sotning och
  brandskyddskontroll.
 • Kommunen får medge att en fastighetsägare själv, eller någon annan än den
  som kommunen utsett, utför sotningen om det kan ske på ett från
  brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Taxor sotning 2023

Tabell: Kostnad för sotning 2023 för ett helårbebott hus

Avgiften avser

Kostnad

Grundavgift

124 kronor

Grundavgift fritidshus

248 kronor

Värmepanna ved/pellets (enfamiljshus)

338 kronor

Värmepanna olika (enfamiljshus)

283 kronor

Lokaleldstad (järnspis, kamin, öppenspis, insats, kakelugn med mera)

224 kronor

Stofsug

60 kronor

Taxor brandskyddskontroll

Tabell: Kostnad för brandskyddskontroll 2023 för ett helårbebott hus

Avgiften avser

Kostnad

Grundavgift

332 kronor

Grundavgift fritidshus

664 kronor

Kontroll 1:a objektet

869 kronor

Kontroll 2:a objektet och flera

387 kronor styck

Källa: Kalmar Sotning och Ventilation AB

Kontakt

 • Kalmar sotning och ventilation AB

  Skorstensfejaremästare Thommie Andersson

  0480-162 85

  kalmarsot-vent.thommie@telia.com

  Besöksadress

  Torsåsgatan 8

  Telefontider:


  Måndag 08:00-11:00
  Tisdag 08:00-11:00 samt 13:00-15:30


  Torsdag 08:00-11:00 samt 13:00-15:30
  Fredag 08:00-11:00

 • Mattias Andersson

  Enhetschef förebyggande Kalmar

  010-352 00 00

  Besöksadress

  Scheelegatan 11

  Postadress

  Box 150, 391 21 Kalmar

Sota själv

Grundprincipen är att kommunen ska ansvara för såväl sotning som brandskyddskontroll