Introduktion kväll-, helg- och nattomsorg

Kväll-, helg- och nattomsorgen organiserar sin introduktion utifrån barnens och vårdnadshavares behov.

När du barn har fått en plats på någon av våra nattomsorger påbörjar vi en introduktion i verksamheten. Den planeras utifrån det enskilda barnet. Du som vårdnadshavare är viktig för ditt barn och därför månar vi om att under inskolningen lägga grunden för en gynnsamt samarbete med hemmet. Vi vill att du ska känna att vi hela tiden sätter ditt barns bästa i centrum.

Utifrån vår gemensamma syns på vikten av introduktion så planeras den och varieras mellan våra avdelningar. Du kommer att få närmare information om hur ditt barn kommer att introduceras av personalen på den nattomsorg där du har fått din plats.

Tillsammans kan vi göra så att ditt barn får en bra start på sin tid i kväll-, helg- och nattomsorg. Låt personalen få ta del av dina funderingar och förväntningar. Tänk också på vad som är viktigt att berätta om just ditt barn.

Fler sidor inom barn och vårdnadshavare

Anmälan och säga upp plats

Anmäl ditt barn till Kalmar kommuns kväll-, helg- och nattomsorg genom att använda vår e-tjänst.

Fotografering i kväll-, helg- och nattomsorgen

Det finns många tillfällen i vår verksamhet då vårdnadshavare eller andra anhöriga vill fotografera och filma.

Olycksfallsförsäkring

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess

Alla barn och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att den information man läm

Sjukanmälan och ledighet

Du som vårdnadshavare kan enkelt anmäla när ditt barn är sjukt eller kommer att vara borta från kväll-, helg- och n

Senast uppdaterad: 21 december 2021
Publicerad: 25 oktober 2021