Om förskolan Vimpeltorpet

Förskolan Vimpeltorpet består av tre förskolor: Förskolan Snurrom, Förskolan Kapten Karlsson samt Funkabotorget.

Förskolan Snurrom startade i februari 2018 och är belägen på Skvattramsvägen 17 i det nya bostadsområdet Snurrom. Här går barn i åldrarna 1-4 år.

Förskolan Kapten Karlsson är nybyggd och öppnades den 2 mars 2020. Förskolan är belägen på Ostindievägen 3 i nya bostadsområdet Karlssons äng. Här går barn i åldrarna 1-5 år. Här finns vår 5-årsavdelning för Förskolan Vimpeltorpet.

Funkabotorget öppnas i december 2022 och tillhör då förskolan Vimpeltorpet. Där kommer 1-åringarna att gå.

Vid ansökan om barnomsorgsplats till våra förskolor anger du Förskolan Vimpeltorpet som alternativ.

Följ oss gärna på instagram för att se hur arbetet fortlöper: @vimpeltorpet

Barnen från Vimpeltorpets enhet kommer att tillhöra Funkaboskolans upptagningsområde.

Fler sidor inom välkommen till förskolan vimpeltorpet

Matsedel och kostpolicy på förskolan Vimpeltorpet

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Miljö

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan.

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter.

Planer och styrande dokument

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan Vimpeltorpet.

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor.

Verksamhetsidé och pedagogik- förskolan Vimpeltorpet

Här kan du läsa om förskolan Vimpeltorpets verksamhetsidé, vision, pedagogik med mera.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2022
Publicerad: 2 november 2020