Läsårstider - förskolan Tvärskog

Här finner ni förskolan i Tvärskogs läsårstider, observera att någon studiedag kan skilja sig mot andra skolor i kommunen.

Förskolans öppettider är 6.00 – 17.00. Förskolans öppettider utgår ifrån
barnens vistelsetider och det finns möjlighet att få barnomsorg till 19.00 vid behov.

Förskolan i Tvärskog samarbetar med förskolan i Påryd och/eller fritidshemmet på Tvärskogsskolan under lov till exempel sommarlov och jullov.

En gång per termin har vi en så kallad ”stängningsdag”. Det innebär att all personal har kompetensutveckling. Vi ber alla föräldrar att försöka ordna barnomsorg i egen regi dessa dagar.

Fler sidor inom barn och vårdnadshavare

Anmäla och säga upp plats

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan

Förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Introduktion och övergång på förskolan

Information om introduktion, övergång inom förskolan samt till förskoleklass

Olycksfallsförsäkring

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess på förskolan

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Sjukanmälan och ledighet

Information och länkar för sjukanmälan och ledighet

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 13 juni 2024
Publicerad: 11 mars 2021