Introduktion och övergång på förskolan Tvärskog

På Tvärskogs förskola har vi utarbetade rutiner gällande introduktion i förskolan samt vid övergångar både mellan avdelningar och till förskoleklass.

På Tvärskogs förskola strävar vi efter att grupperna är indelade efter åldrarna 1-2 år, 3-4 år och 5 år. Övergångarna mellan avdelningar sker vanligtvis i början av juni.

Samarbetet mellan er vårdnadshavare och förskolan är viktigt för oss. Tillsammans med er kan vi ge varje barn förutsättningar för att trivas och utvecklas i vår verksamhet.

Introduktion till förskolan

När du som vårdnadshavare och ditt barn möter förskolan för första gången är det en tid av nya och intressanta möten. Inskolningsperioden är 14 dagar. När ni har bekantat er med miljön och personalen, börjar ni lämna ert barn små stunder.

Efter några veckor brukar förskolans rutiner vara kända för barnet och för dig som vårdnadshavare. Förskolan blir en kul och trygg plats för omsorg, lek och lärande.

Övergång till förskoleklass

Närheten till skolan i ett litet samhälle ger oss möjlighet till regelbunden samverkan med förskoleklassen, vilket ger barnen en trygghet inför skolstarten. När barnen är 5 år träffar de regelbundet förskoleklassen så att skolans pedagoger, lokaler och utemiljö är välkänd för dem när de tar klivet över till skolan. I skolans gymnastiksal erbjuder vi barnen regelbundet lek och rörelse från cirka 3 års ålder.