Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Tvärskog

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.