Trolletdagarna och studiebesök

Varje påsklov och höstlov håller vi i fortbildning av pedagoger - till pedagoger på vad vi kallar Trolletdagarna.

Förskolan Trollets pedagoger berättar och reflekterar kring några våra valda verktyg, olika projekt och dokumentationer utifrån vårt gemensamma tema "Hur bygger vi tillsammans en hållbar nutid och framtid". För oss är dialogen viktig, så dagarna kommer att röra sig mellan teori och praktik.

Trolletdagarna HT24

Välkommen till höstens Trolletdagarna som anordnas 31 oktober - 1 november.

Nedan finner ni ett preliminärt program.


Torsdag 31 oktober 2024

Förskolan Trollets pedagoger berättar och reflekterar kring några av våra valda verktyg, olika projekt och dokumentationer utifrån vårt gemensamma tema ”Hur bygger vi tillsammans en hållbar nutid och framtid”. Berättelserna lyfter betydelsen av våra valda verktyg.


Plats:


13.00 – 13.15 Inledning - välkomsthälsning

Jeanette Kennerfalk, rektor

 

13.20 – 14.05 Att leva vår pedagogiska idé

Mimmi Brandén, pedagogista, och Lina Ljungbäck, förskollärare

 

14.10 15.00 Projekterande med de yngsta i förskolan

- Ett sätt att bygga delaktighet

Julia Olsson och Anna Kindell, förskollärare

 

15.00 – 15.30 Fika och baguette – så ni står er till kvällen

 

15.30 – 16.15 Ett djupdyk i diket

- Ett reflekterande projekterande ihop med fyra åringar

Caroline Husu Nilsson, förskollärare

 

16.20 17.00 Miljön som den tredje pedagogen - ett valt verktyg

- En kollega som vi dagligen samarbetar med

Mia Mylesand och Åsa Thordsson, ateljeristor

 

Avrundning och information inför morgondagen

 

17.00 18.15 Att vara rektor på Förskolan Trollet

Jeanette Kennerfalk samtalar med intresserade rektorer om sin roll som ledare och chef. (upp till 30 chefer)

Lokal (exakt plats meddelas under torsdagen)

 

17.15 – 19.30 Studiebesök på våra förskolor

Anmälan Trolletdagarna HT24Anmälan är bindande * (obligatorisk)
Anmälan är bindande