Om förskolan Trollet

”Hur bygger vi tillsammans en hållbar nutid och framtid?”

Via vårt gemensamma tema ”Hur bygger vi tillsammans en hållbar nutid och framtid?” vill vi försöka förstå mer om vår komplexa värld. Genom att utforska den konkreta fysiska världen skapar barn värden mellan sig och tillsammans med oss vuxna. Vi är sedan många år i dialog med de kommunala förskolorna i staden Reggio Emilia och inspireras av deras pedagogiska filosofi.

I utforskandet utgår vi ifrån de hundra språkens perspektiv, då menar vi en mångfald av uttryckssätt så som dans, måleri, konstruktion, tecknande, fantasi och naturens poesi. kan vi genom att förbinda kan uppleva och förstå att allt hänger ihop. Fantasi och verklighet, tanke och handling är hela tiden förbundet och berikar varandra och vår pedagogiska miljö som vi anpassar efter barnens ålder gör det möjligt.

På våra förskolor arbetar vi med åldersindelade avdelningar där miljö och material är anpassad för barnens olika åldrar. Barngruppen och i första hand förskollärarna flyttar varje höst till nästa avdelning för att möta nya utmaningar, sammanhang och tillägg av material.

Våra specifika funktioner och roller som torgetpedagog och utepedagog ansvarar för möten mellan åldersgrupperna ute och inne.

Ateljéristorna har särskilt ansvar för arbetet med barnen och i projekten i förskolans ateljéer.

Fler sidor inom välkommen till förskolan trollet

Matsedel och kostpolicy på förskolan Trollet

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Miljö

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan.

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter.

Planer och styrande dokument- förskolan Trollet

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan Trollet.

Verksamhetsidé och pedagogik- förskolan Trollet

Här kan du läsa om förskolan Trollets verksamhetsidé, vision, pedagogik med mera.

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor.

Trolletdagarna

Varje påsklov och höstlov håller vi i fortbildning av pedagoger - till pedagoger på vad vi kallar Trolletdagar.

Senast uppdaterad: 24 augusti 2021
Publicerad: 2 november 2020