Om förskolan Trekanten

Vår grundtanke är att dela barnen i yngre- och äldrebarnavdelningar, då vi tror på att barn lär av varandra över åldrarna och att barngruppen är en resurs i det dagliga arbetet.

Under dagarna är barnen indelade i ytterligare arbetsgrupper eftersom vi strävar efter att barnen ska få tid att leka och lära tillsammans i mindre sammanhang. Under läsåret har vi flera forum där ni som vårdnadshavare bjuds in till ert barns verksamhet, till exempel drop-in-fika, lucia och vårdnadshavarmöten.

Hämtning och lämning

Den viktigast kontakten för samarbete mellan hem och förskola är den dagliga vid lämning och hämtning. Då kan vi byta information med varandra kring och tillsammans med ert barn. Vi ser gärna att ni kommer in i verksamheten när ni lämnar och hämtar ert barn. På så vis får ni se mer av vår verksamhet och vi kan fortsätta närvara hos barnen.

På varje avdelning finns informationstavlor där ni kan ta del av det som händer på förskolan. Där finns också möjlighet för er att skriva ner era barns eller era egna idéer och tankar så ni kan ha inflytande i verksamheten.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder ett utvecklingssamtal per läsår. Då sitter vi ner och samtalar kring ert barns utveckling och lärande i förskolan. Underlaget för samtalet får ni tillgång till via edWise så att ni kan komma förberedda och ha inflytande över vad samtalet ska handla om. Ibland kan vi eller ni känna att det behövs extra samtal, då ordnar vi självklart det.

Prion

Vi använder appen Prion som dokumentationsverktyg. I Prion erbjuds vårdnadshavare en inblick i undervisningen som pågår. Även information från rektor kommuniceras via Prion.

Specialpedagog och It-pedagog

Förskolan anser att det är viktigt att kunna använda ett specialpedagogiskt förhållningssätt i våra möten med barnen och vår utbildning har tillgång till egen specialpedagog samt it-pedagog som stödjer barn och pedagoger på olika sätt i verksamheten.

Fler sidor inom välkommen till förskolan trekanten

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter

Miljö på förskolan Trekanten

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö på förskolan Trekanten

Matsedel och kostpolicy på förskolan Trekanten

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Trekanten

Här kan du läsa om förskolans verksamhetsidé, vision, pedagogik med mera

Planer och styrande dokument på förskolan Trekanten

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan

Senast uppdaterad: 8 november 2021
Publicerad: 5 november 2020