Om förskolan Smedby

Vi erbjuder förskoleverksamhet för barn 1-5 år på förskolorna Kroggärdet, Smedängen och Tingbydal.

Rutiner som förstärker arbetet med inflytande för föräldrarna är

  • Utvecklingssamtal
  • Veckobrev
  • Föräldramöten
  • Föräldrapanel
  • Vardagskontakten med föräldrar vid hämtning och lämning

Fler sidor inom välkommen till förskolan smedby

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter

Miljö på förskolan Smedby

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan

Matsedel och kostpolicy på förskolan Smedby

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Smedby

Här kan du läsa om förskolans verksamhetsidé, vision, pedagogik med mera

Planer och styrande dokument på förskolan Smedby

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan

Senast uppdaterad: 22 december 2022
Publicerad: 5 november 2020