Om förskolan Smedby

Vi erbjuder en förskola som ger grunden till det livslånga lärandet där verksamheten är trygg, rolig och lärorik. Vi vet att de första åren i barnens liv lägger grunden för identitet, självkänsla och värderingar. Därför är ditt barns tid hos oss särskilt viktig.

Om förskolan Smedby

Här kan du läsa mer om förskolan

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter

Miljö på förskolan Smedby

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan

Matsedel och kostpolicy på förskolan Smedby

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Smedby

Här kan du läsa om förskolans verksamhetsidé, vision, pedagogik med mera

Planer och styrande dokument på förskolan Smedby

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan