Läsårstider förskola/stängningsdagar

En dag per termin är förskolan stängd. Då har all personal i kommunen kompetensutveckling.

Förskolan håller öppet utifrån barnens scheman, tidigast 06.00 till senast 19.00. Under sommaren, vid jul, klämdagar och stängningsdagar sker sammanslagning mellan alla avdelningar.

Fler sidor inom barn och vårdnadshavare

Anmäla och säga upp plats

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Smedby

Förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Introduktion och övergång på förskolan Smedby

Information om introduktion, övergång inom förskolan samt till förskoleklass

Olycksfallsförsäkring

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess på förskolan

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Sjukanmälan och ledighet

Information och länkar för sjukanmälan och ledighet

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 18 augusti 2022
Publicerad: 5 november 2020