Läsårstider förskola/stängningsdagar

En dag per termin är förskolan stängd. Då har all personal i kommunen kompetensutveckling.

Förskolan håller öppet utifrån barnens scheman, tidigast 06.00 till senast 19.00. Under sommaren, vid jul, klämdagar och stängningsdagar sker sammanslagning mellan alla avdelningar.

Vårtermin 2023 (10 januari - 16 juni)
9 januari (studiedag)
7 februari (studiedag)
20-24 februari (sportlov)
17 mars (stängningsdag)
11-14 april (påsklov)
19 maj (lovdag)
31 maj eftermiddag (studiedag)
5 juni (lovdag)

Barn som går allmän förskola (3-5 år) är lediga när det är studiedagar och lov.

För övriga barn anmäls behovet av barnomsorg via barnets schema i appen Edlevo.

Ibland vid lovdagar sker sammanslagning mellan olika förskolor i kommunen. Vi samarbetar vanligtvis med Trekanten förskola vid dessa sammanslagningar. Vid stängningsdagar uppmanar vi alla att ordna barnomsorg på eget håll.

Läs mer om allmän förskola HÄR Länk till annan webbplats.

Fler sidor inom barn och vårdnadshavare

Anmäla och säga upp plats

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Smedby

Förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Introduktion och övergång på förskolan Smedby

Information om introduktion, övergång inom förskolan samt till förskoleklass

Olycksfallsförsäkring

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess på förskolan

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Sjukanmälan och ledighet

Information och länkar för sjukanmälan och ledighet

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 1 mars 2023
Publicerad: 5 november 2020