Introduktion och övergång på förskolan Smedby

Du som vårdnadshavare är viktig för ditt barns utveckling och lärande. Därför är vi måna om att under inskolningen lägga grunden till ett gynnsamt samarbete med hemmet. Vi vill att ni ska känna att vi alltid sätter ditt barns bästa i centrum.