Läsårstider förskola/stängningsdagar

Sommarsammanslagningen sker årligen veckorna 28-32 och då är vi på förskolan Månen.

Förskolan håller öppet utifrån barnens scheman, tidigast 06.00 till senast 19.00. En gång per termin har vi en stängningsdag. Det innebär att all personal har kompetensutveckling. Vi ber alla föräldrar att försöka ordna barnomsorg i egen regi dessa dagar. Under sommaren, vid jul, klämdagar och stängningsdagar sker sammanslagning mellan alla avdelningar. Julsammanslagningen följer skolans jullov och då är vi på förskolan Stjärnan.

Vårtermin 2023

11 januari - 17 juni

Lovdagar/studiedagar

17 mars studiedag och gemensam stängningsdag i förskola och fritidshem

Fler sidor inom barn och vårdnadshavare

Anmäla och säga upp plats

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan

Förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Introduktion och övergång på förskolan

Information om introduktion, övergång inom förskolan samt till förskoleklass

Olycksfallsförsäkring

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess på förskolan

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Sjukanmälan och ledighet

Information och länkar för sjukanmälan och ledighet

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 17 januari 2023
Publicerad: 5 november 2020