Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.