Diskriminering och kränkande behandling på förskolan

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.