Introduktion och övergång på förskolan Rinkabyholm

På förskolan Rinkabyholm har vi utarbetade rutiner gällande introduktion i förskolan samt vid övergång till förskoleklass.