Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Introduktion och övergång på förskolan Rinkabyholm

På förskolan Rinkabyholm har vi utarbetade rutiner gällande introduktion i förskolan samt vid övergång till förskoleklass.