Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Introduktion och övergång på förskolan Rinkabyholm

På förskolan Rinkabyholm har vi utarbetade rutiner gällande introduktion i förskolan samt vid övergång till förskoleklass.