Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Introduktion och övergång på förskolan Rinkabyholm

På förskolan Rinkabyholm har vi utarbetade rutiner gällande introduktion i förskolan samt vid övergång till förskoleklass.