Tillgänglighet

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor. Det är också viktigt för förskolepersonalen, föräldrar och andra som använder verksamhetens lokaler.

Fler sidor inom välkommen till förskolan påryd

Om förskolan

Här kan du läsa mer om vår förskola

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter

Miljö

Här kan du läsa mer om vårt miljöarbete

Matsedel och kostpolicy på förskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Verksamhetsidé och pedagogik

Här kan du läsa om förskolans verksamhetsidé, vision och pedagogik

Planer och styrande dokument

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan

Publicerad: 9 mars 2021