Kontaktuppgifter - förskolan Påryd

Tabell: Kontaktuppgifter till förskolan Påryd

Titel

Namn

E-post

Telefon

Rektor

Siv Rombergsiv.romberg@kalmar.se

010-352 50 80

Bitr. rektor/skolsek.

Jenny Lovetun

jenny.lovetun@kalmar.se

010-352 50 81

Specialpedagog


Susanne Hagmo

susanne.hagmo@kalmar.se

010-352 50 33

Socionom

Maja Davidsson

maja.davidsson@kalmar.se

010-352 50 34

Vaktmästare

Peter Adbring

peter.adbring@kalmar.se

072-466 73 50

IT-pedagog

Maria Krüger

maria.kruger@kalmar.se

010-352 50 82

Avdelning

Björnen 1-3 år


010-352 51 03

Avdelning

Bävern 3-4 år


010-352 51 04

Avdelning

Blåvalen 5 år


010-352 50 87