Om förskolan Påryd

Vi erbjuder en trygg miljö som utmanar barnen till lek och lärande.

Genom en förberedd och anpassad miljö så utmanas barnen till att utforska och upptäcka. Vår närhet till skog och natur ger oss möjlighet att flytta ut mycket av vår verksamhet. I skogen utforskar och upptäcker barnen tillsammans med pedagogerna och utifrån det arbetar vi vidare.

Vi stödjer vårt arbete genom att aktivt arbeta med läroplanen för förskolan och ger barnen möjlighet att utveckla normer och värden. Genom att använda oss av pedagogisk dokumentation kan vi tillsammans få syn på barnens förmågor och ge utmaningar på rätt nivå. Vi kan också utvärdera och följa upp vår verksamhet och varje barns utveckling.

Förskolan ligger mitt i samhället nära skolan. På förskolan finns det tre avdelningar, Björnen 1-2 år, Bävern 3-4 år och Blåvalen 5 år. Maten tillagas på serviceboendet som ligger alldeles intill.

Inomhusmiljö

Varje avdelning är åldersanpassad med hemvrå, ateljé, bygglek och material för lek och lärande. Barnen sover inomhus på madrass eller i vagn.

Utomhusmiljö

Vår stora gård har många möjligheter till en varierande lek. Här finns sandlådor, lekredskap, bygghörna och utekök. Gården ligger i närheten av skog och natur. En stor del av vår verksamhet sker utomhus, både på gården och i skogen. I skogen utforskar och upptäcker vi djur och växter.

Fler sidor inom välkommen till förskolan påryd

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter

Miljö

Här kan du läsa mer om vårt miljöarbete

Matsedel och kostpolicy på förskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Verksamhetsidé och pedagogik

Här kan du läsa om förskolans verksamhetsidé, vision och pedagogik

Planer och styrande dokument

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan

Senast uppdaterad: 11 mars 2021
Publicerad: 9 mars 2021