Om förskolan Ljungbyholm

I samhällets hjärta, med närhet till skog och natur, ligger förskolan Ljungbyholm. Förskolan består byggnaderna Fruskogen, Ängsbacken och Kastanjen.

Förskolan Ljungbyholm

För oss är det av stor vikt att era barn och ni vårdnadshavare känner er välkomna till förskolan! Den dagliga kontakten vi har med er vårdnadshavare är viktig för oss och ert barn. Tillsammans med er kan vi ge varje barn förutsättningar för att trivas och utvecklas i vår verksamhet.

Utöver den dagliga kontakten erbjuder vi inskolningssamtal med uppföljande samtal, möte för vårdnadshavare, utvecklingssamtal, årlig vårdnadshavarenkät samt olika drop-in och fester utifrån våra gemensamma traditioner. Varje vecka skickar pedagogerna veckobrev till alla vårdnadshavare som synliggör det pedagogiska arbetet.

Fruskogens avdelningar:

  • Lilla Eken 1-2 år, Stora Eken 3-4 år
  • Lilla Björken 1-2 år, Stora Björken 3-4 år

Ängsbackens avdelningar:

  • Lilla Blåklockan 1-2 år, Stora Blåklockan 3-4 år
  • Lilla Gullvivan 1-2 år, Stora Gullvivan 3-4 år

Kastanjen:

Då vi inväntar nybyggnation är våra 5-åringar på Kastanjen. Barnen är uppdelade i två grupper som ena veckan har inne-vecka och andra veckan har ute-vecka. Även om förskolan inte har ett traditionellt upplägg så uppskattas den mycket av både vårdnadshavare och barn. Barnen får på olika sätt uppleva sin närmiljö och den natur som finns. Den pedagogiska verksamhet som vanligtvis bedrivs inne tas med ut i naturen och får där en ytterligare dimension. Barnen äter varannan vecka mat i matsalen, leker ofta på skolgården och får tidigt bekanta sig med skolmiljön vilket underlättar övergången till förskoleklass.

Fler sidor inom välkommen till förskolan ljungbyholm

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter

Miljö

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan

Matsedel och kostpolicy på förskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Verksamhetsidé och pedagogik

Här kan du läsa om förskolans verksamhetsidé, vision, pedagogik med mera

Planer och styrande dokument

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan

Senast uppdaterad: 7 juni 2021
Publicerad: 31 maj 2021