Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Matsedel och kostpolicy på förskolan Ljungbyholm

Både Fruskogen och Ängsbacken har egna kök. Kockarna lagar all mat från grunden och använder till stor del ekologiska och svenska livsmedel. Kastanjen äter lunch både på Kastanjen och i skolans matsal, som en del av överskolningen till förskoleklass.

Fler sidor inom välkommen till förskolan ljungbyholm

Om förskolan

Här kan du läsa mer om förskolan

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter

Miljö

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Verksamhetsidé och pedagogik

Här kan du läsa om förskolans verksamhetsidé, vision, pedagogik med mera

Planer och styrande dokument

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan

Senast uppdaterad: 3 april 2024
Publicerad: 31 maj 2021