Introduktion och övergång på förskolan Hagby

Du som vårdnadshavare är viktig för ditt barns utveckling och lärande. Därför är vi måna om att under inskolningen lägga grunden till ett gynnsamt samarbete med hemmet. Vi vill att ni ska känna att vi alltid sätter ditt barns bästa i centrum.

Vi lägger stor vikt vid att ge barnen en lugn start och en trygg inskolning som beräknas ta ungefär två veckor.

Olika former för inskolning finns och kan variera mellan avdelningar och hus. Du får närmare information om hur ditt barn kommer att skolas in av personal på den förskola där ditt barn fått plats.

Som vårdnadshavare är du/ni viktigast för barnet! Vi kommer tillsammans med er göra en plan för hur ditt/ert barn ska skolas in. Ni kommer att få information om vad som blir er roll under inskolning. Vi påbörjar ett samarbete där vi tillsammans ska stödja ditt barns trygghet, utveckling och lärande.

Tillsammans kan vi göra så att ert barn får en bra start i förskolan. Låt förskolepersonalen ta del av era funderingar och förväntningar, tänk också på vad som är viktigt att berätta om just DITT barn.

Övergång till förskoleklass

Förskolorna i Hagby har ett nära samarbete med förskoleklassen på Hagbyskolan. Under höstterminen och vårterminen innan barnen börjar i förskoleklass träffas grupperna under olika samverkansformer.