Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Hagby

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.