Diskriminering och kränkande behandling på förskolan Hagby

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.