Om förskolan Hagby

På förskolan i Hagby och på förskolan Tingshusgården är vår gemensamma barnsyn: Ett barn som vill lära, växa och veta. Ett barn som kan skapa sin egen kunskap och som har en inneboende kraft.

Vår uppgift är att ge alla barn förutsättningar att bli sitt bästa jag!

Om förskolan

Här kan du läsa mer om förskolan

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter

Miljö

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan

Matsedel och kostpolicy på förskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor

Verksamhetsidé och pedagogik

Här kan du läsa om förskolans verksamhetsidé, vision, pedagogik med mera

Planer och styrande dokument

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan