Verksamhetsidé och pedagogik på förskolan Björkenäs

Verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé är: Glädje, Nyfikenhet och Framtidstro, väcker lusten att leka och lära.

Vårt valda tema genomsyrar det dagliga arbetet på förskolan och i det hittar vi inspiration och stimulans till ett utforskande och lustfyllt lärande. Vi utgår från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Som ett redskap för att synliggöra barnens lärande och för att utveckla verksamheten använder vi oss av pedagogisk dokumentation.

Tillsammans med barnen skapar vi upplevelser som inspirerar och skapar förståelse för bland annat språk, matematik, bild, drama, rörelse, teknik och naturvetenskap.

Pedagogik

På Björkenäs förskola arbetar vi för att alla barn ska få förutsättningar att utveckla sitt bästa jag:

Vi strävar efter att alla barn ska känna trygghet i sin egen identitet, ha en god självkänsla och en stark tilltro till sin egen förmåga. Alla barn ska känna att de är betydelsefulla.

Vi skapar en meningsfull utbildning som utgår från barnens naturliga lust att lära, där lärande, kreativitet och trivsel blomstrar.

Under läsåret kommer vi på Förskolan Björkenäs att arbeta med temat: Sagor i olika uttrycksformer.

Fler sidor inom välkommen till förskolan björkenäs

Matsedel och kostpolicy på förskolan Björkenäs

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Miljö på förskolan Björkenäs

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan.

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter.

Om förskolan Björkenäs

Här kan du läsa om förskolan Björkenäs enhet

Planer och styrande dokument på förskolan Björkenäs

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan Björkenäs.

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor.

Senast uppdaterad: 14 september 2021
Publicerad: 11 december 2020