Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Miljö på förskolan Björkenäs

Det handlar om ett gemensamt ansvar och en långsiktig global utveckling. FN:s definition på hållbar utveckling är:

En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Fler sidor inom välkommen till förskolan björkenäs

Matsedel och kostpolicy på förskolan Björkenäs

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter.

Om förskolan Björkenäs

Här kan du läsa om förskolan Björkenäs enhet

Planer och styrande dokument på förskolan Björkenäs

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan Björkenäs.

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor.

Verksamhetsidé och pedagogik

Här kan du läsa om förskolan Björkenäs verksamhetsidé, vision, pedagogik med mera.

Senast uppdaterad: 17 januari 2024
Publicerad: 11 december 2020