Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Om förskolan Björkenäs

Förskolan Björkenäs är en lärande organisation där alla är delaktiga i utbildningens utvecklingsarbete. Hos oss är alla viktiga, barn och vuxna, och vi strävar efter att möta allas tankar och idéer med intresse där vi värdesätter olikheter. Vi arbetar mot att alla ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt och erbjuder ständigt utvecklingsbara lärmiljöer med fokus på tillgänglighet för alla. Barnens kreativa tankar, kreativitet, samarbetsförmåga och kommunikativa förutsättningar utmanas ständigt för att ge möjlighet till ett livslångt lärande.

Vi är en jämställdhetscertifiering förskola och arbetar dagligen medvetet med att säkerställa att arbetet genomsyrar hela verksamheten.

På vår förskola sker verksamheten i nära samarbete med familjer. Detta arbete börjar redan innan introduktion där familjer får ta del av vårt arbete genom ett första föräldramöte, då de har möjlighet att möta ledning, lärare och förskolemiljön. Under introduktionen/inskolningen fortsätter ett nära samarbete som sedan utmynnar i daglig kontakt med vårdnadshavare samt månadsbrev, föräldramöten och utvecklingssamtal.

Vi arbetar med ett tematiskt/projekterande arbetssätt med fokus på hållbar framtid både ekologiskt och socialt. Vi vill på ett utforskande sätt skapar relation med natur, ting och människor för att skapa framtidstro och ta ansvar för framtiden. Förskolan Björkenäs enhetsmål är att utveckla kvaliteten i undervisningen inom naturvetenskap för att ge varje barn förutsättningar att utveckla en förståelse om växter och djur samt enkla kemiska och fysikaliska processer. Ge varje barn förutsättningar att utveckla strategier för samspel, respekt och ansvarstagande.

Fler sidor inom välkommen till förskolan björkenäs

Matsedel och kostpolicy på förskolan Björkenäs

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Miljö på förskolan Björkenäs

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan.

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter.

Planer och styrande dokument på förskolan Björkenäs

Här hittar du länkar till styrdokument för förskolan Björkenäs.

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor.

Verksamhetsidé och pedagogik

Här kan du läsa om förskolan Björkenäs verksamhetsidé, vision, pedagogik med mera.

Senast uppdaterad: 3 mars 2022
Publicerad: 11 december 2020