Villa Linné - ny korttidsverksamhet till omsorgen!

Omsorgsnämnden har beslutat om en ny korttidsverksamhet i Linnéstaden med namn Villa Linné

Boendet kommer innehålla 50 lägenheter för korttidsboende med möjlighet för ytterligare 10 lägenheter längre fram

Idag är korttidsverksamheten uppdelad på olika platser inom kommunen och bedömningen är att omställningen till nära vård innebär att behovet av korttidslägenheter kommer att öka ytterligare. Graden av avancerad vård som utförs inom korttidsverksamheten har ökat, vilket stärker behov av tillgängliga hälso- och sjukvårdsresurser. Genom att samla och utöka korttidsverksamheten på ett och samma ställe kan kommunen skapa en mer effektiv, samordnad och patientsäker vård och omsorg.

- För att möta både det befintliga och det växande behovet bedömer vi att kommunens korttidsverksamhet bör samlas i Villa Linné. Verksamheten bedöms kunna starta upp stegvis från den 15 november 2023 vilket vi är väldigt glada över, säger Michael Ländin, ordförande i omsorgsnämnden.

Publicerad: 25 maj 2023