Kommunen skickar Lex Sarah-rapport till IVO

Omsorgsförvaltningen vid Kalmar kommun har skickat en Lex Sarah-rapport till Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Bakgrunden är att en omsorgstagare med trygghetslarm larmat Kalmar kommuns larmcentral (TLC) för att få hjälp. Omsorgstagaren sa att hen hade problem med hjärtat. TLC skickar larm till hemtjänsten som tyvärr går till fel lägenhet, och därför får inte omsorgstagaren hjälp. Under en senare kontakt mellan TLC och hemtjänsten nämns att besöket har genomförts och TLC stänger av larmet. Misstaget visar sig vid ett planerat hemtjänstbesök hos omsorgstagaren senare samma kväll.

Åtgärder planerade

I utredningen som kommunen gjort visar det sig att flera olika delar lett till en situation som kunnat få stora konsekvenser om omsorgstagaren inte själv lyckats få tag på sin spray och medicinerat sig själv. De rutiner och arbetssätt som gäller har inte följts fullt ut. Till exempel har en kontroll i systemet av uppgifter om omsorgstagaren inte gjorts under besöket. Rutin för avlarmning och låsning av lägenhet har inte heller följts.

En tidsplan finns för genomförda och planerade åtgärder. Det som har hänt hitintills är:

  • Ansvarig enhetschef har haft samtal med den undersköterska som arbetade med larmet
  • Ansvarig chef för TLC har gått igenom den rutin som gäller med personal

Planerade åtgärder:

  • Kontakt med HR för samtal med undersköterska
  • Uppdatering av TLC:s rutin för att den ska innehålla hur trygghetslarm ska hanteras när omsorgstagare säger sig ha problem med hjärtat eller motsvarande problematik
  • Händelsen inkluderas i det fortsatta arbetet med en rutin för avlarmning på distans.

En uppföljning av genomförda och planerade åtgärder kommer att ske.

Publicerad: 16 mars 2023